Hệ thống quản lý điểm danh tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt

Để tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý thời gian và điểm danh,

tại sao không triển khai hệ thống quản lý chấm công có chức năng nhận dạng khuôn mặt?

Nhận dạng khuôn mặt là gì?

 

Chức năng nhận dạng khuôn mặt sẽ phân tích ảnh khuôn mặt được camera chụp và so sánh với dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký để xác thực chính xác và nhanh chóng.

 

NikoNiko cung cấp tính năng quản lý chấm công và chấm công đơn giản ở định dạng SaaS không bị ràng buộc với địa điểm làm việc hoặc giờ làm việc. NikoNiko cung cấp khả năng đăng ký và đăng xuất dễ dàng từ ứng dụng, cơ sở dữ liệu tổ chức mạnh mẽ và trực quan hóa sức khỏe tinh thần của nhân viên.